Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Regulamin udziału „FILKA Cashback”. 

Regulamin udziału w akcji „FILKA Cashback”. 

Niniejsza promocja dotyczy rynku Polskiego i następujących urządzeń promocyjnych SEVERIN: KA 4850 (FILKA ze szklanym dzbankiem) & KA 4851 (FILKA z termosem). Promocja będzie trwać od 01.12.2023 do 31.01.2024 („Okres promocji”) w sklepie internetowym SEVERIN oraz u innych sprzedawców detalicznych na terenie Polski, którzy sprzedają wyżej wymienione produkty. Aby zakwalifikować się do udziału w promocji, obowiązuje data wystawienia faktury na dowodzie zakupu, a w przypadku zamówień internetowych data zamówienia potwierdzona przez sprzedawcę. Kupując nowe urządzenie promocyjne w okresie trwania kampanii, uczestnicy otrzymają zwrot gotówki w wysokości 50 € przelany na podane dane bankowe. W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego oraz sklepu internetowego SEVERIN, aby otrzymać zwrot pieniędzy, wymagana jest odpowiednia rejestracja. Płatność gotówką nie jest możliwa w żadnych okolicznościach. Urządzenie należy zarejestrować na stronie docelowej, podając imię i nazwisko, adres dostawy na terenie Polski, adres e-mail oraz załączyć paragon (w przypadku zakupu urządzenia w sklepie stacjonarnym) ) lub potwierdzenie zamówienia i fakturę (w przypadku zakupu urządzenia w sklepie internetowym), zdjęcie tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu (zdjęcie etykiety umieszczonej na pudełku nie jest wystarczające) oraz numer konta bankowego. Rejestracji tej należy dokonać najpóźniej do dnia 29.02.2024 (okres graniczny) – późniejsze rejestracje nie będą brane pod uwagę i nie uprawniają do otrzymania zwrotu pieniędzy. Nie ma możliwości przesłania danych wymaganych do rejestracji w późniejszym terminie. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania dotyczące zwrotu gotówki, przelew zostanie zrealizowany w ciągu 70 dni roboczych od rejestracji urządzenia promocyjnego. W promocji mogą brać udział wyłącznie prywatni klienci końcowi, którzy ukończyli 18 rok życia, którzy kupili nowe urządzenie promocyjne od sprzedawcy w Polsce w okresie trwania kampanii. Hurtownicy i detaliści nie kwalifikują się. Wyłączone są również sprzedaż/zakupy prywatne oraz sprzedaż/zakupy na aukcjach internetowych (np. eBay) oraz sprzedaż/zakup sprzętu używanego i towarów używanych. Wyłączony jest również zakup za pośrednictwem rynku (np. eBay). Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń promocyjnych znajdujących się w magazynie lub dostępnych od ręki. Zwrot powoduje utratę wszelkich roszczeń. Każde gospodarstwo domowe może brać udział w promocji wyłącznie na użytek prywatny i z maksymalnie dwoma urządzeniami promocyjnymi. Udział w promocji jest możliwy tylko raz na jedno urządzenie promocyjne. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, kuponami, bonami, grantami, bonusami, kampaniami rabatowymi, ofertami Amazon Prime Day, ofertami z okazji Czarnego Piątku ani korzyściami korporacyjnymi. SEVERIN ma prawo wykluczyć z promocji każdego uczestnika, który naruszy lub nie zastosuje się do niniejszego regulaminu; dostarczy fałszywe, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe informacje; użyje nieuczciwych środków i/lub będzie uczestniczyć lub próbować uczestniczyć w promocji częściej niż jest to dozwolone. Jeżeli istnieje powód do wykluczenia, SEVERIN ma prawo żądać zwrotu Dodatku – nawet z mocą wsteczną. Uczestnicy, którzy zarejestrują niekompletne informacje i/lub prześlą niekompletne rachunki, zostaną powiadomieni e-mailem i poproszeni o uzupełnienie brakujących informacji lub dostarczenie pełnych rachunków w ciągu siedmiu dni. Jeśli klient nie zastosuje się do tego żądania w ciągu siedmiu dni lub ponownie prześle niekompletne rachunki, przyznanie zwrotu zostanie definitywnie odrzucone. Pełna rejestracja musi zostać zakończona w wyznaczonym terminie. SEVERIN zastrzega sobie prawo do zażądania i sprawdzenia oryginału dowodu zakupu, sprawdzenia wszystkich rejestracji i zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz, w razie potrzeby, zażądania brakujących dowodów. SEVERIN ma prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej oraz w przypadku, gdy ze względów technicznych i/lub prawnych nie można zagwarantować prawidłowego wykonania działania lub w przypadku wyczerpania się zapasów lub budżetu. SEVERIN zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, zwłaszcza w przypadku zmiany treści promocji (np. modeli promocji lub bonusów). W przypadku zmiany Klient zostanie o niej niezwłocznie poinformowany; klient otrzyma rozsądny termin na złożenie sprzeciwu wobec nowych warunków uczestnictwa. Zmienione warunki uczestnictwa uważa się za zaakceptowane, jeśli Klient nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym terminie. Klient nie może odmówić wyrażenia zgody bez podania istotnych przyczyn. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w promocji, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@severin.de i tym samym zrezygnować z otrzymania zwrotu pieniędzy. Otrzymując zwrot pieniędzy lub rejestrując urządzenie promocyjne, klient wyraża zgodę na niniejsze warunki. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Organizatorem kampanii jest SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern. Ponadto obowiązują ogólne warunki handlowe firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH, które można znaleźć tutaj: https://severin.com/pl-pl/ogolne-warunki-handlowe-sklepu-internetowego/ 

Polityka prywatności kampanii „FILKA Cashback”. 

Biorąc udział w tej promocji, przetwarzamy dane i informacje podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Obejmuje to dane wymagane do udziału, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kampanii. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, wysyłając wiadomość na adres service@severin.de. Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku sprzeciwu dalsze uczestnictwo w promocji jest wykluczone. Przetworzone dane zostaną usunięte po zakończeniu kampanii. Jeżeli uczestnik w chwili rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji o produktach i usługach SEVERIN Elektrogeräte GmbH, dalsze przetwarzanie danych i informacji objętych tą zgodą będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych w celach reklamowych znajdziesz również w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://severin.com/pl-pl/przepisy-dot-ochrony-danych-osobowych/. Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci wobec nas jako administratora następujące prawa: prawo do informacji, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania wyrażonej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi.