Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Warunki udziału „Robot planetarny z wagą + wybrane akcesorium”

Warunki udziału w promocji „Robot planetarny z wagą + wybrane akcesorium”.

Niniejsza promocja dotyczy rynku Polskiego i następujących urządzeń promocyjnych SEVERIN KM 3898. Promocja trwa od 01.12.2023 do 31.01.2024 („Okres Promocji”) w sklepie internetowym SEVERIN oraz u innych sprzedawców detalicznych na terenie Polski prowadzących sprzedaż wyżej wymienionych produktów. Aby zakwalifikować się do udziału w promocji, obowiązuje data wystawienia faktury na dowodzie zakupu, a w przypadku zamówień internetowych data zamówienia potwierdzona przez sprzedawcę. Kupując nowe urządzenie promocyjne, osoby biorące udział w promocji otrzymają bezpłatnie jedno wybrane przez siebie akcesorium (zwane dalej „Dodatkiem”). Należy dokonać wyboru pomiędzy następującymi produktami: ZB 5591 (przystawka do maszynki do mielenia mięsa), ZB 5592 (przystawka do szatkowania), ZB 5593 (przystawka do blendera) lub ZB 5594 (przystawka do makaronu). W przypadku zakupów dokonanych za pośrednictwem sprzedawcy detalicznego oraz sklepu internetowego SEVERIN, aby otrzymać dodatek, wymagana jest odpowiednia rejestracja na stronie severin.com/promotions. Płatność gotówką nie jest możliwa w żadnych okolicznościach. Urządzenie promocyjne należy zarejestrować na stronie promocyjnej severin.com/promotions poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu dostawy na terenie Polski, adresu e-mail oraz przesłania paragonu (w przypadku zakupu urządzenia promocyjnego w sklepie stacjonarnym) lub potwierdzenia zamówienia i fakturę (w przypadku zakupu urządzenia promocyjnego w sklepie internetowym), zdjęcie tabliczki znamionowej umieszczonej na urządzeniu promocyjnym (zdjęcie tabliczki dołączonej do pudełka nie jest wystarczające). Rejestracja ta musi nastąpić najpóźniej do dnia 29.02.2023 (data graniczna) – późniejsze rejestracje nie będą brane pod uwagę i nie uprawniają do otrzymania dodatku. Późniejsze podanie informacji wymaganych podczas rejestracji nie jest możliwe. Jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki przyznania dodatku, dostawa nastąpi w ciągu 70 dni roboczych od rejestracji urządzenia promocyjnego. Do udziału uprawnieni są wyłącznie prywatni klienci końcowi, którzy ukończyli 18 rok życia, którzy w okresie trwania kampanii zakupili nowe urządzenie promocyjne od sprzedawcy w Polsce. Hurtownicy i detaliści nie kwalifikują się. Wyłączone są również sprzedaż/zakupy prywatne oraz sprzedaż/zakupy na aukcjach internetowych (np. eBay) oraz sprzedaż/zakupy urządzeń używanych. Zakupy za pośrednictwem rynku (np. eBay) również są wyłączone. Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń promocyjnych znajdujących się w magazynie lub dostępnych od ręki. W przypadku zwrotu sprzętu wszelkie roszczenia przepadną. Każde gospodarstwo domowe może brać udział w promocji wyłącznie na użytek prywatny i z maksymalnie dwoma urządzeniami promocyjnymi. Udział w promocji jest możliwy tylko raz na jedno urządzenie promocyjne. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, bonami, kuponami, dotacjami, bonusami, promocjami rabatowymi, ofertami Amazon Prime Day, ofertami z okazji Czarnego Piątku ani korzyściami korporacyjnymi. SEVERIN jest uprawniony do wykluczenia z promocji uczestników, którzy naruszają lub nie przestrzegają niniejszego regulaminu; podają fałszywe, wprowadzające w błąd lub oszukańcze informacje; używają nieuczciwych środków i/lub uczestniczą lub próbują uczestniczyć w promocji częściej niż jest to dozwolone. Jeżeli istnieje powód do wykluczenia, SEVERIN ma prawo – nawet z mocą wsteczną – do zażądania zwrotu Dodatku. Uczestnicy, którzy zarejestrują niekompletne informacje i/lub prześlą niekompletne rachunki, zostaną powiadomieni e-mailem i poproszeni o uzupełnienie brakujących informacji lub kompletnych rachunków w ciągu siedmiu dni. Jeżeli Klient w terminie siedmiu dni nie zastosuje się do tego żądania lub ponownie prześle niekompletne rachunki, przyznanie dodatku zostanie definitywnie odrzucone. Pełna rejestracja musi zostać zakończona w wyznaczonym terminie. SEVERIN zastrzega sobie prawo do zażądania oryginałów dowodów zakupu i sprawdzenia ich, sprawdzenia wszystkich rejestracji i wpisów pod kątem zgodności z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz, w razie potrzeby, zażądania brakujących dowodów. SEVERIN ma prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej oraz w przypadku, gdy ze względów technicznych i/lub prawnych nie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia promocji lub w przypadku wyczerpania się zapasów lub budżetu. SEVERIN zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, w szczególności w przypadku zmiany treści promocji (takich jak modele promocji lub gratisy). W przypadku zmiany Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany; klientowi przysługuje rozsądny termin na złożenie sprzeciwu wobec nowych warunków uczestnictwa. Zmienione warunki uczestnictwa uważa się za zaakceptowane, jeśli Klient nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym terminie. Klient nie może odmówić wyrażenia zgody bez podania ważnych powodów. Klient ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w promocji, wysyłając wiadomość e-mail na adres service@severin.de i tym samym zrezygnować z otrzymania dodatku. Otrzymując dodatek lub rejestrując urządzenie promocyjne, Klient wyraża zgodę na niniejsze warunki uczestnictwa. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Organizatorem promocji jest SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern. Ponadto obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH, które można znaleźć tutaj: https://severin.com/pl-pl/ogolne-warunki-handlowe-sklepu-internetowego/

Polityka prywatności akcji „Robot planetarny z wagą + wybrane akcesorium”.

Biorąc udział w tej promocji, przetwarzamy dane i informacje podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Obejmuje to dane wymagane do udziału, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kampanii. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, wysyłając wiadomość na adres service@severin.de. Pragniemy zaznaczyć, że w przypadku sprzeciwu dalsze uczestnictwo w promocji jest wykluczone. Przetworzone dane zostaną usunięte po zakończeniu kampanii. Jeżeli uczestnik w chwili rejestracji wyraził zgodę na przesyłanie informacji o produktach i usługach SEVERIN Elektrogeräte GmbH, dalsze przetwarzanie danych i informacji objętych tą zgodą będzie odbywać się zgodnie z przepisami prawa. Informacje na temat przetwarzania Twoich danych w celach reklamowych znajdziesz również w naszej polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://severin.com/pl-pl/przepisy-dot-ochrony-danych-osobowych/. Jeżeli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci wobec nas jako administratora następujące prawa: prawo do informacji, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do odwołania wyrażonej zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych oraz prawo do wniesienia skargi.