Juridisk meddelelse

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sundern, Tyskland

Tlf.: +49 2933 – 98 20

Fax: +49 2933 – 98 23 33

E-mail: information@severin.de

Adm. direktører Dr. Joyce Gesing, Ulrich Cramer

Arnsberg Commercial Register

Commercial Register No. 232

MOMS-ID-nr.: DE 123 88 05 15

Ansvarsfraskrivelse

Online-indhold SEVERIN Elektrogeräte GmbH (i det følgende benævnt “SEVERIN”) frasiger sig ethvert ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de leverede oplysninger. Alle tilbud kan ændre sig og er ikke-bindende. SEVERIN forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette dele af webstedet eller hele online-indholdet uden forudgående varsel eller midlertidigt eller permanent at stoppe offentliggørelsen af samme. Hyperlinks Dette websted indeholder links til eksterne websteder tilhørende tredjeparter, hvis indhold vi ikke har indflydelse på. Den respektive operatør er eneansvarlig for indholdet af de linkede sider. Copyright Grafik, dokumenter, videosekvenser og tekster på dette websted er beskyttet af ophavsret. Enhver form for kopiering eller brug af disse medier i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden SEVERIN’s skriftlige samtykke.

Forbrugeroplysninger i henhold til forordning (EU) nr. 524/2013:

Inden for rammerne af forordningen om online-tvistbilæggelse af forbrugertvister findes der en online-tvistbilæggelsesplatform fra EU-Kommissionen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vores e-mail-adresse er: information@severin.de

Den ansvarlige part i betydningen i § 18, stk. 2, i den tyske statsmedietraktat (MStV) er: Alexander Kolisch, Röhe 27, D-59846 Sundern, Tyskland