Rättsligt meddelande

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

59846 Sundern

Tel.: +49 2933 – 98 20

Fax: +49 2933 – 98 23 33

E-post information@severin.de

Verkställande direktörer Dr. Joyce Gesing, Ulrich Cramer

Arnsberg handelsregister

Handelsregister nr. 232

Momsnummer: DE 123 88 05 15

Ansvarsfriskrivning

Online innehåll SEVERIN Elektrogeräte GmbH (hädanefter omnämnd som “SEVERIN”) tar inget ansvar för aktuell information, riktighet, fullständighet eller kvalitet av den tillhandahållna informationen. Alla erbjudanden kan ändras och är inte bindande. SEVERIN förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller radera delar av webbplatsen eller hela onlineinnehållet utan föregående meddelande, eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen. Hyperlänkar Denna webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part över vars innehåll vi inte har något inflytande. Respektive operatör är ensam ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. Copyright Grafiken, dokumenten, videosekvenserna och texterna på denna webbplats skyddas av upphovsrätten. All kopiering eller användning av dessa medier i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan SEVERIN:s skriftliga medgivande.

Konsumentinformation enligt förordning (EU) nr 524/2013:

Inom ramen för förordningen om onlinetvistlösning för konsumenttvister finns en onlinetvistlösningsplattform för EU-kommissionen tillgänglig för dig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vår e-postadress är: information@severin.de

Ansvarig part i den mening som avses i 18 § 2 i det tyska statliga mediefördraget (MStV) är: Alexander Kolisch, Röhe 27, D-59846 Sundern