Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Warunki uczestnictwa “Dodatek SEVO GTS, GT x GEFU”

Warunki uczestnictwa w promocji “Dodatek SEVO GTS, GT x GEFU”

Promocja dotyczy rynku polskiego i następujących urządzeń promocyjnych SEVERIN: PG 8107 / PG 8137 (SEVO GTS) oraz PG 8106 (SEVO GT). Promocja odbędzie się w dniach 01.04.2024 – 30.06.2024 (“”Okres Promocji””) w sklepie internetowym SEVERIN oraz u innych sprzedawców detalicznych w Polsce prowadzących sprzedaż wyżej wymienionych produktów. O zakwalifikowaniu do udziału w promocji decyduje data wystawienia dowodu zakupu, a w przypadku zamówień internetowych – data zamówienia potwierdzona przez sprzedawcę. Przy zakupie nowego urządzenia promocyjnego osoby biorące udział w promocji otrzymają bezpłatnie wybrane przez siebie akcesorium (zwane dalej “”dodatkiem””). Wyboru należy dokonać spośród następujących pozycji: Pakiet GEFU ZB 8184, 8188, 8186, ZB 8181 (płyta plancha), ZB 8182 (ruszt żeliwny), ZB 8183 (skrzynka wędzarnicza), ZB 8128 (pokrowiec SEVO GTS) i ZB 8127 (pokrowiec SEVO GT). Aby otrzymać dodatek, wymagana jest rejestracja, zarówno przy zakupie za pośrednictwem naszego kontrahenta jak i za pośrednictwem sklepu internetowego SEVERIN. W żadnym wypadku nie jest możliwa płatność gotówką. Urządzenie promocyjne należy zarejestrować na stronie https://severin.com/pl-pl/dzialania/ podając imię i nazwisko, adres dostawy w Polsce, adres e-mail oraz przesyłając paragon (w przypadku zakupu urządzenia promocyjnego w sklepie stacjonarnym) lub potwierdzenie zamówienia i fakturę (w przypadku zakupu urządzenia promocyjnego w sklepie internetowym), zdjęcie tabliczki znamionowej przymocowanej do urządzenia promocyjnego (zdjęcie tabliczki przymocowanej do pudełka nie jest wystarczające). Rejestracja musi zostać zakończona najpóźniej do 31.07.2024 r. (ostateczny termin) – późniejsze rejestracje nie będą brane pod uwagę i nie uprawniają posiadacza do otrzymania dodatku. Nie ma możliwości przesłania informacji wymaganych do rejestracji w późniejszym terminie. Jeśli wszystkie wymagania dotyczące przyznania dodatku zostaną spełnione, dodatek zostanie wysłany w ciągu 70 dni roboczych od rejestracji urządzenia promocyjnego. Do udziału w promocji uprawnieni są wyłącznie prywatni klienci końcowi w wieku co najmniej 18 lat, którzy zakupili nowe urządzenie promocyjne od sprzedawcy detalicznego w Polsce w okresie trwania promocji. Hurtownicy i sprzedawcy detaliczni nie są uprawnieni do udziału w promocji. Sprzedaż/zakup prywatny, jak również sprzedaż/zakup za pośrednictwem aukcji internetowych (np. eBay) oraz sprzedaż/zakup używanych urządzeń są również wykluczone. Wykluczone są również zakupy za pośrednictwem marketplace (np. eBay). Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń znajdujących się w magazynie lub dostępnych od ręki. Wszystkie roszczenia przepadają w przypadku zwrotu. Każde gospodarstwo domowe może wziąć udział w promocji wyłącznie do użytku prywatnego i z maksymalnie dwoma urządzeniami promocyjnymi. Z każdego urządzenia promocyjnego można skorzystać tylko raz. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, voucherami, dotacjami, bonusami lub kampaniami rabatowymi. SEVERIN ma prawo wykluczyć z promocji uczestników, którzy naruszają lub nie przestrzegają niniejszych warunków uczestnictwa; podają nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje; stosują nieuczciwe środki i/lub uczestniczą lub próbują uczestniczyć w promocji częściej niż jest to dozwolone. Jeśli istnieje powód wykluczenia, SEVERIN ma prawo – nawet z mocą wsteczną – do odzyskania dodatku. Uczestnicy, którzy zarejestrują niekompletne informacje i/lub przedstawią niekompletne paragony, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i poproszeni o dostarczenie brakujących informacji lub kompletnych paragonów w ciągu siedmiu dni. Jeśli klient nie spełni tego żądania w ciągu siedmiu dni lub ponownie prześle niekompletne rachunki, premia zostanie ostatecznie odrzucona. Pełna rejestracja musi zostać dokonana w podanym okresie. SEVERIN zastrzega sobie prawo do zażądania oryginalnych paragonów zakupu i ich kontroli, sprawdzenia wszystkich rejestracji i zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz zażądania brakujących paragonów. SEVERIN ma prawo do przedwczesnego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej oraz sytuacji, w których nie można zagwarantować prawidłowego przeprowadzenia promocji z przyczyn technicznych i/lub prawnych lub w przypadku wyczerpania zapasów lub budżetu. SEVERIN zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, w szczególności w przypadku zmiany treści promocji (takich jak modele promocyjne lub bonusy). W przypadku zmiany klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany; klient będzie miał rozsądny termin na zgłoszenie sprzeciwu wobec nowych warunków uczestnictwa. Zmienione warunki uczestnictwa zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli klient nie zgłosi sprzeciwu w wyznaczonym terminie. Klient nie może odmówić zgody bez podania istotnych powodów. Klient jest uprawniony do wycofania się z udziału w promocji w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres service@severin.de i tym samym rezygnację z otrzymania dodatku. Otrzymując dodatek lub rejestrując urządzenie promocyjne, klient wyraża zgodę na niniejsze warunki uczestnictwa. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Organizatorem kampanii jest SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern, Niemcy. Ponadto obowiązują warunki spółki SEVERIN Elektrogeräte GmbH, które można znaleźć tutaj: https://severin.com/pl-pl/ogolne-warunki-handlowe-sklepu-internetowego/.

Polityka prywatności promocji “Dodatek SEVO GTS, GT x GEFU”

Podczas udziału w promocji przetwarzamy dane i informacje podane w formularzu rejestracyjnym. Obejmuje to dane wymagane do uczestnictwa, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi promocji. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, wysyłając wiadomość na adres service@severin.de. Zaznaczamy, że w przypadku wniesienia sprzeciwu dalszy udział w akcji jest wykluczony. Przetwarzane dane zostaną usunięte po zakończeniu kampanii. Jeśli podczas rejestracji uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach SEVERIN Elektrogeräte GmbH, dane i informacje objęte tą zgodą będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat przetwarzania danych w celach reklamowych można również znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych, dostępnych pod adresem https://severin.com/pl-pl/przepisy-dot-ochrony-danych-osobowych/. Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec nas jako administratora Prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych oraz prawo do złożenia skargi.