Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Deelnamevoorwaarden van de actie “Add-On SEVO GTS, GT x GEFU”

Deelnamevoorwaarden van de actie “Add-On SEVO GTS, GT x GEFU”

Deze actie geldt voor de Nederlandse markt en voor de volgende actietoestellen vanSEVERIN: PG 8107 / PG 8137 (SEVO GTS) en PG 8106 (SEVO GT). De actie vindt plaats van 01/04/2024 tot 30/06/2024 (“”actieperiode””) in de SEVERIN online winkel en bij andere verkooppunten in Nederland die de bovengenoemde producten verkopen. Om in aanmerking te komen voor deelname geldt de factuurdatum van het aankoopbewijs, voor online bestellingen de door de winkelier bevestigde besteldatum. Bij aankoop van een nieuw promotieapparaat ontvangen deelnemende personen gratis een accessoire naar keuze (hierna “”add-on”” genoemd). De keuze moet worden gemaakt tussen de volgende artikelen: Bundel GEFU ZB 8184, 8188, 8186, ZB 8181 (plancha plaat), ZB 8182 (gietijzeren rooster), ZB 8183 (smoker box), ZB 8128 (SEVO GTS cover) en ZB 8127 (SEVO GT cover). Registratie is vereist om de add-on te ontvangen, zowel bij aankoop via een deelnemende dealer als via de SEVERIN Online Store. Contante betaling is in geen geval mogelijk. Het promotieapparaat moet worden geregistreerd op de landingspagina https://severin.com/nl-nl/acties/ met vermelding van de volledige naam, een afleveradres in Nederland, een e-mailadres plus het uploaden van de kassabon (bij aankoop van een promotieapparaat in een stationaire winkel) of de orderbevestiging en factuur (bij aankoop van het promotieapparaat in een online winkel), een foto van het typeplaatje dat aan het promotieapparaat is bevestigd (een foto van het plaatje dat aan de doos is bevestigd is niet voldoende). Deze registratie moet uiterlijk op 31/07/2024 voltooid zijn (uiterste datum) – latere registraties worden niet in aanmerking genomen en geven geen recht op de add-on. Het is niet mogelijk om de voor registratie vereiste informatie op een latere datum in te dienen. Als aan alle voorwaarden voor toekenning van de add-on is voldaan, wordt de add-on over het algemeen binnen 70 werkdagen na registratie van het promotieapparaat verzonden. Alleen particuliere eindklanten van 18 jaar en ouder die tijdens de actieperiode een nieuw promotieapparaat hebben gekocht bij een winkelier in Nederland, komen in aanmerking voor deelname. Groot- en detailhandelaren komen niet in aanmerking voor deelname. Particuliere verkopen/aankopen en verkopen/aankopen via online veilingen (bijv. eBay) en verkopen/aankopen van gebruikte apparaten zijn ook uitgesloten. Aankopen via een marktplaats (bijv. eBay) zijn ook uitgesloten. De promotie is alleen van toepassing op apparaten die op voorraad of direct beschikbaar zijn. Alle claims vervallen in het geval van een retourzending. Elk huishouden kan alleen deelnemen aan de promotie voor privĂ©gebruik en met maximaal twee promotionele apparaten. Deelname aan de actie is slechts Ă©Ă©n keer mogelijk per actieapparaat. De actie is niet cumuleerbaar met andere acties, waardebonnen, subsidies, bonussen of kortingsacties. SEVERIN heeft het recht om deelnemers van de actie uit te sluiten die deze deelnamevoorwaarden overtreden of niet naleven; valse, misleidende of frauduleuze informatie verstrekken; oneerlijke middelen gebruiken en/of vaker dan toegestaan aan de actie deelnemen of proberen deel te nemen. Als er een reden voor uitsluiting is, heeft SEVERIN het recht om – ook achteraf – de add-on terug te vorderen. Deelnemers die onvolledige informatie registreren en/of onvolledige bonnen inleveren, worden per e-mail op de hoogte gesteld en verzocht om de ontbrekende informatie of de volledige bonnen binnen zeven dagen aan te leveren. Als een klant niet binnen zeven dagen aan dit verzoek voldoet of opnieuw onvolledige ontvangstbewijzen stuurt, wordt de bonus definitief geweigerd. De volledige registratie moet binnen de uitsluitingstermijn plaatsvinden. SEVERIN behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen en in te zien, alle inschrijvingen en inzendingen te controleren op naleving van deze deelnamevoorwaarden en eventueel ontbrekende bewijzen op te vragen. SEVERIN heeft het recht de actie voortijdig te beĂ«indigen of de deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit geldt met name in geval van overmacht en als een goede uitvoering van de actie om technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd of als de voorraad of het budget is uitgeput. SEVERIN behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen, met name als de inhoud van de actie (zoals actiemodellen of bonussen) wordt gewijzigd. In geval van een wijziging wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld; de klant krijgt een redelijke termijn om bezwaar te maken tegen de nieuwe deelnamevoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd als de klant niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. De klant kan zijn toestemming niet zonder opgave van redenen weigeren. De klant heeft het recht om zich op elk moment terug te trekken uit deelname aan de promotie door een e-mail te sturen naar service@severin.de en daarmee af te zien van ontvangst van de add-on. Door de add-on te ontvangen of het promotieapparaat te registreren, gaat de klant akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De actie wordt georganiseerd door SEVERIN ElektrogerĂ€te GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern, Duitsland. Verder gelden de algemene voorwaarden van SEVERIN ElektrogerĂ€te GmbH, die u hier kunt vinden: https://severin.com/nl-nl/algemene-voorwaarden-voor-de-webshop/.

Privacybeleid van de actie “Add-On SEVO GTS, GT x GEFU”

Als u deelneemt aan deze actie, verwerken wij de gegevens en informatie die u op het registratieformulier invult. Hieronder vallen de gegevens die nodig zijn voor deelname, zoals voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het afhandelen van de actie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar service@severin.de. Wij wijzen erop dat in geval van bezwaar verdere deelname aan de actie uitgesloten is. De verwerkte gegevens worden na afloop van de campagne verwijderd. Als een deelnemer bij zijn registratie toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van informatie over producten en diensten van SEVERIN ElektrogerÀte GmbH, worden de gegevens en informatie waarop deze toestemming betrekking heeft, verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u ook in onze informatie over gegevensbescherming op https://severin.com/nl-nl/privacybeleid/. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van ons als de verwerkingsverantwoordelijke Recht op toegang, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht op wissing, recht op informatie, recht op gegevensportabiliteit, recht op bezwaar, recht op intrekking van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving en recht op het indienen van een klacht.