Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Compliance is geen vraag,
maar een verplichting

Het is voor ons essentieel dat we handelen binnen het voorgeschreven wettelijke kader, dat duidelijk is gedefinieerd. Daarnaast hebben we onszelf verdere ethische normen opgelegd. Al vele jaren dient onze compliance-richtlijn met gedragsnormen als leidraad voor correct gedrag.

Gerhard Sturm
Co-CEO – Managing Director & Spokesman of the Executive Board  

Fundamentele gedragseisen
Relaties met zakenpartners
Vermijden van belangenverstrengeling
Bestrijding van witwassen
Milieubescherming
Gegevensbescherming
Informatieplicht
Bescherming van bedrijfsactiva
Concurrentiegedrag
Klokkenluidersbeleid
Bescherming van bedrijfsgeheimen
Donaties

Klokkenluidersoplossing SEVERIN

Bij SEVERIN bieden we onze klanten hoogwaardige elektrische apparaten die hun leven gemakkelijker maken. Daarbij zijn we altijd betrouwbaar, eerlijk en coulant.
SEVERIN zet zich in voor een eerlijk en rechtvaardig bedrijfsbeheer. Wij verwachten van al onze medewerkers dat ze hoge normen hanteren. Elk verdacht wangedrag moet zo snel mogelijk worden gemeld. Het doel van onze klokkenluidersbeleid is dan ook om binnen de SEVERIN Groep schendingen van compliance aan het licht te brengen, in het bijzonder schendingen van mensenrechten en milieu in de zin van de Duitse wet inzake zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, die anders verborgen zouden blijven. Onze klokkenluidersbeleid waarborgt – indien gewenst – anonimiteit gedurende het hele meldingsproces.
Wil je de aandacht vestigen op een overtreding van de regels binnen de SEVERIN Groep?
Elke melding wordt zeer zorgvuldig onderzocht. In het geval van een anonieme melding is het essentieel om uitgebreide informatie te geven over de relevante feiten. Ook bij een anonieme melding kunt u opnieuw contact opnemen met de klokkenluidersoplossing (telefonisch of via het klokkenluiderssysteem) als u aanvullende omstandigheden heeft opgemerkt. Daarnaast kan de compliance officer voor verdere vragen contact met u opnemen via de anonieme chatfunctie van de klokkenluidersoplossing.

SEVERIN Whistleblower policy

 

SEVERIN klokkenluiderssysteem

Heb je een overtreding van de wet opgemerkt? Iets dat jou, je collega’s, het bedrijf, klanten of het publiek schade kan berokkenen?
Dan kun je hier anoniem melding van maken!
Voor het invullen van de korte vragenlijst heb je een kleine 10 minuten nodig. Alleen speciaal geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen je melding lezen.

Bericht verzenden

 

Contactgegevens

Telefoon:
Ma – Vr: 09:00 – 17:00 Uur
+49 800 3800 999

E-Mail:
compliance@severin.de

Volg ons op
sociale media