Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%

Deelnamevoorwaarden voor de SEPURO add-on actie

Deelnamevoorwaarden voor de “SEPURO add-on actie + bijpassende accessoires”.

Deze actie is geldig voor de Nederlandse markt en voor de volgende actietoestellen van SEVERIN: HV 7187 en HV 7186. De actie loopt van 01.02.2023 tot 31.03.2023 (“Actieperiode”) in de SEVERIN online winkel en bij andere dealers in Nederland die de hierboven genoemde producten verkopen. Om voor deelname in aanmerking te komen geldt de factuurdatum van de aankoopbon; voor online bestellingen geldt de door de dealer bevestigde besteldatum. Bij aankoop van een nieuw actietoestel ontvangen deelnemende personen een gratis “Fluffy”-zuigmond voor harde vloeren (ZB 7265) bij aankoop van een SEPURO Pro HV 7187 of 3 x een stofzakset (ZB 7263) bij aankoop van een SEPURO HV 7186. Indien gekocht via een deelnemende dealer, is registratie op severin.com/nl-nl/acties/ vereist om de add-on te ontvangen. Indien gekocht via de SEVERIN online winkel, wordt de add-on automatisch toegevoegd aan de winkelwagen. Contante betaling is in geen geval mogelijk. Het actie-apparaat moet op de actiepagina severin.com/promotions worden geregistreerd door opgave van de volledige naam, een afleveradres in Nederland, een e-mailadres plus het uploaden van de kassabon (bij aankoop van een promotie-apparaat in een (fysieke) winkel) of de orderbevestiging en factuur (bij aankoop van het actie-apparaat online), een foto van het typeplaatje dat op het actie-apparaat is bevestigd (een foto van het plaatje dat op de doos is bevestigd is niet voldoende). Deze registratie moet uiterlijk op 30-04-2023 (uiterste datum) voltooid zijn – latere registraties komen niet in aanmerking en geven de gebruiker geen recht op het ontvangen van de add-on. Het achteraf indienen van de bij de registratie vereiste gegevens is niet mogelijk. Als aan alle voorwaarden voor toekenning van de add-on is voldaan, wordt de add-on in de regel binnen 70 werkdagen na registratie van het actie-apparaat verzonden. Alleen consumenten ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode een nieuw actieapparaat bij een detailhandelaar in Nederland hebben gekocht, komen in aanmerking voor deelname. Groothandels en detailhandelaren komen niet in aanmerking. Ook particuliere verkoop/aankoop, verkoop/aankoop via onlineveilingen (bijv. eBay) en verkoop/aankoop van gebruikte apparaten zijn uitgesloten. Ook aankopen via een marktplaats (bijvoorbeeld eBay) zijn uitgesloten. De actie is alleen geldig voor op voorraad zijnde of direct beschikbare actietoestellen. Alle aanspraken vervallen als de apparatuur wordt geretourneerd. Elk huishouden kan alleen deelnemen aan de actie voor privégebruik en met maximaal twee actietoestellen. Deelname aan de actie is slechts één keer mogelijk per actie-apparaat. De actie is niet cumuleerbaar met andere acties, waardebonnen, subsidies, bonussen of kortingsacties. SEVERIN heeft het recht deelnemers uit te sluiten van de actie die deze deelnamevoorwaarden schenden of niet naleven; valse, misleidende of frauduleuze informatie verstrekken; oneerlijke middelen gebruiken en/of vaker deelnemen of proberen deel te nemen aan de actie dan is toegestaan. Indien er een reden is voor uitsluiting, heeft SEVERIN het recht om de teruggave van de Add-On te eisen – ook achteraf. Deelnemers die onvolledige gegevens registreren en/of onvolledige betalingsbewijzen inzenden, worden per e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd om de ontbrekende informatie of volledige ontvangstbewijzen binnen zeven dagen te verstrekken. Als een klant niet binnen zeven dagen aan dit verzoek voldoet of opnieuw onvolledige kwitanties stuurt, wordt de toekenning van de vergoeding definitief geweigerd. De volledige registratie moet binnen de uitsluitingsperiode plaatsvinden. SEVERIN behoudt zich het recht voor originele aankoopbewijzen op te vragen en te inspecteren, alle inschrijvingen te controleren op overeenstemming met deze deelnamevoorwaarden en zo nodig ontbrekende bewijzen op te vragen. SEVERIN is gerechtigd de actie voortijdig te beëindigen of de deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit geldt met name in geval van overmacht en in het geval dat een goede uitvoering van de actie om technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd of indien de voorraad of het budget is uitgeput. SEVERIN behoudt zich het recht voor om de promotie te verlengen of te wijzigen. Bij een wijziging wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld; de klant krijgt een redelijke termijn om bezwaar te maken tegen de nieuwe deelnamevoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd als de klant niet binnen de termijn bezwaar maakt. De klant kan zijn toestemming niet zonder opgave van zwaarwegende redenen weigeren. De klant heeft het recht om zich op elk moment terug te trekken uit deelname aan de actie door een e-mail te sturen naar service@severin.de en daarmee af te zien van de ontvangst van de add-on. Door de add-on te ontvangen of het promotie-apparaat te registreren, gaat de klant akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De organisator van de actie is SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern. Verder zijn de algemene voorwaarden van SEVERIN Elektrogeräte GmbH van toepassing, die u hier kunt vinden: https://severin.com/nl-nl/algemene-voorwaarden-voor-de-webshop/

Privacybeleid van de actie “Extra Actie SEPURO + bijpassende accessoires”.

Bij deelname aan deze actie verwerken wij de gegevens en informatie die u verstrekt in het registratieformulier. Dit omvat de gegevens die nodig zijn voor deelname, zoals voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de afhandeling van de actie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens – stuur hiervoor een bericht naar service@severin.de. Wij wijzen u erop dat in geval van bezwaar verdere deelname aan de actie is uitgesloten. De verwerkte gegevens worden na afloop van de actie verwijderd. Als een deelnemer bij de registratie heeft ingestemd met het verzenden van informatie over producten en diensten van SEVERIN Elektrogeräte GmbH, zal de verdere verwerking van de gegevens en informatie waarop deze toestemming betrekking heeft, worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Voor informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden verwijzen wij u ook naar onze informatie over gegevensbescherming, beschikbaar op https://severin.com/nl-nl/privacybeleid/. Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke recht op: informatie, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en recht van beroep.