Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Deelnamevoorwaarden van de Add-On Actie FILKA

Warunki uczestnictwa w „Promocji FILKA + 2-miesięczny zapas kawy”.

Promocja dotyczy rynku polskiego, oraz następujących urządzeń promocyjnych SEVERIN: KA 4850 i KA 4851. Promocja odbywa się od 15.09.2023 r. do 30.11.2023 r. („Okres Promocji”) u sprzedawców w Polsce, którzy mają w swojej ofercie produkty wymienione powyżej. Aby zakwalifikować się do udziału w promocji, obowiązuje data faktury na potwierdzeniu zakupu; w przypadku zamówień online obowiązuje data zamówienia potwierdzona przez sprzedawcę. Wraz z zakupem nowego urządzenia promocyjnego osoby uczestniczące w programie otrzymają bezpłatnie 2-miesięczną dostawę kawy (1 kg) (zwaną dalej „Dodatkiem”). Zarówno w przypadku zakupu za pośrednictwem jednego z naszych kontrahentów, jak i za pośrednictwem SEVERIN, rejestracja jest wymagana do otrzymania Dodatku. Przy zakupie pakietu FILKA Bundle w sklepie internetowym SEVERIN dodatek jest automatycznie dodawany do koszyka. Rejestracja jest wyłączona w przypadku pakietów FILKA. Płatność gotówką nie jest w żadnym wypadku możliwa. Urządzenie promocyjne musi być zarejestrowane na stronie docelowej, podając pełną nazwę, adres dostawy w Polsce, adres e-mail oraz przesłanie paragonu (jeśli urządzenie promocyjne jest zakupione od stacjonarnego sprzedawcy detalicznego) lub potwierdzenia zamówienia i faktury (jeśli urządzenie promocyjne zostało zakupione od sprzedawcy internetowego), zdjęcie tabliczki znamionowej dołączonej do urządzenia promocyjnego (zdjęcie tabliczki znamionowej umieszczonej na pudełku nie jest wystarczające). Rejestracja ta musi nastąpić nie później niż do dnia 31.12.2023 r. (data graniczna) – późniejsze rejestracje nie będą brane pod uwagę i nie uprawniają do otrzymania dodatku. Późniejsze przekazanie informacji wymaganych podczas rejestracji nie jest możliwe. Jeśli wszystkie wymagania dotyczące przyznania dodatku są spełnione, dodatek zostanie wysłany w ciągu 70 dni roboczych od rejestracji urządzenia promocyjnego. Do udziału w kampanii uprawnieni są wyłącznie prywatni klienci końcowi w wieku powyżej 18 lat, którzy zakupili nowe urządzenie promocyjne od sprzedawcy detalicznego w Polsce w okresie trwania kampanii. Hurtownicy i sprzedawcy detaliczni nie kwalifikują się do pomocy. Prywatna sprzedaż/zakupy, a także sprzedaż/zakupy za pośrednictwem aukcji internetowych (np. eBay) oraz sprzedaż/zakup używanych urządzeń są również wykluczone. Zakupy za pośrednictwem platformy handlowej (np. eBay) są również wykluczone. Promocja dotyczy tylko dostępnych w magazynie lub bezpośrednio dostępnych urządzeń promocyjnych. Wszystkie roszczenia przepadają, jeśli sprzęt zostanie zwrócony. Każde gospodarstwo domowe może wziąć udział w promocji wyłącznie do użytku prywatnego i z maksymalnie dwoma urządzeniami promocyjnymi. Udział w promocji jest możliwy tylko raz na urządzenie promocyjne. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, bonami, kuponami, dotacjami, bonusami, Amazon Prime Day, Black Friday, akcjami rabatowymi ani benefitami firmowymi. SEVERIN jest uprawniony do wykluczenia z promocji uczestników, którzy naruszają lub nie przestrzegają niniejszych warunków uczestnictwa; dostarczania fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych informacji; używać nieuczciwych środków i/lub uczestniczyć lub próbować uczestniczyć w promocji częściej niż jest to dozwolone. Jeśli istnieje powód wykluczenia, SEVERIN ma prawo żądać zwrotu Dodatku – nawet retrospektywnie. Uczestnicy, którzy zarejestrują niekompletne informacje i/lub wyślą niekompletne pokwitowania, zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i poproszeni o dostarczenie brakujących informacji lub kompletnych pokwitowań w ciągu siedmiu dni. Jeśli klient nie spełni tego żądania w ciągu siedmiu dni lub ponownie wyśle niekompletne pokwitowania, przyznanie zwrotu gotówki zostanie ostatecznie odrzucone. Pełna rejestracja musi zostać zakończona w podanym okresie. SEVERIN zastrzega sobie prawo do zażądania oryginalnych dowodów zakupu i ich sprawdzenia, sprawdzenia wszystkich rejestracji i zgłoszeń pod kątem zgodności z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz, w razie potrzeby, do zażądania brakujących dowodów. SEVERIN ma prawo do przedwczesnego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa. Ma to zastosowanie w szczególności w przypadkach siły wyższej oraz w przypadku, gdy nie można zagwarantować prawidłowej realizacji promocji z przyczyn technicznych i/lub prawnych lub gdy zapasy lub budżet zostały wyczerpane. SEVERIN zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, w szczególności w przypadku zmiany treści promocji (takich jak modele promocji lub darmowe prezenty). W przypadku zmiany klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany; klientowi zostanie przyznany rozsądny termin na wniesienie sprzeciwu wobec nowych warunków uczestnictwa. Zmienione warunki uczestnictwa uważa się za przyjęte, jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu w terminie. Klient nie może odmówić zgody bez podania istotnych przyczyn. Klient ma prawo w każdej chwili odstąpić od udziału w promocji wysyłając wiadomość e-mail na adres service@severin.de a tym samym odstąpić od otrzymania dodatku. Otrzymując dodatek lub rejestrując urządzenie promocyjne, klient wyraża zgodę na niniejsze warunki uczestnictwa. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Organizatorem promocji jest SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern. Ponadto obowiązują Ogólne Warunki Handlowe SEVERIN Elektrogeräte GmbH, które można znaleźć tutaj: https://severin.com/pl-pl/ogolne-warunki-handlowe-sklepu-internetowego/

Polityka prywatności akcji „Promocja FILKA + 2-miesięczny zapas kawy”.

Biorąc udział w tej promocji, przetwarzamy dane i informacje podane w formularzu rejestracyjnym. Obejmuje to dane wymagane do uczestnictwa, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji promocji. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – w tym celu wyślij wiadomość do service@severin.de. Zwracamy uwagę, że w przypadku sprzeciwu dalszy udział w promocji jest wykluczony. Przetworzone dane zostaną usunięte po zakończeniu promocji. Jeśli uczestnik wyraził zgodę na przesyłanie informacji o produktach i usługach SEVERIN Elektrogeräte GmbH podczas rejestracji, dalsze przetwarzanie danych i informacji objętych niniejszą zgodą będzie odbywać się zgodnie z przepisami ustawowymi. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania danych w celach reklamowych, zapoznaj się również z naszymi informacjami o ochronie danych, dostępnymi pod adresem https://severin.com/pl-pl/przepisy-dot-ochrony-danych-osobowych/. Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez Ciebie, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec nas jako administratora: prawo do informacji, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia, prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie zgodnie z prawem o ochronie danych i prawo do odwołania.