Electrodomésticas de calidad alemana. SEVERIN - marca alemana con 130 años de experiencia en el mercado.

Voorwaarden “Add-On FILKA Dark Inox + 1 KG premium gebrande koffie“

Voorwaarden van de actie “Add-On FILKA Dark Inox + 1 KG premium gebrande koffie“

Deze actie is geldig voor de Nederlandse markt en voor de volgende SEVERIN actieapparaten: KA 4849 (FILKA Dark Inox volautomatische filterkoffiemachine met glazen kan). De actie vindt plaats van 01/04/2024 tot 31/05/2024 (“”Actieperiode””) in de SEVERIN online winkel en bij andere verkooppunten in Nederland die de bovenstaande producten verkopen. Om in aanmerking te komen voor deelname geldt de factuurdatum van het aankoopbewijs, voor online bestellingen de door de winkelier bevestigde besteldatum. Deelnemers ontvangen 1 KG premium gebrande koffie (hierna te noemen “”Add-On””) gratis bij aankoop van een nieuw actieapparaat. Bij aankoop via een deelnemende winkelier is registratie via https://severin.com/nl-nl/acties/ vereist om de add-on te ontvangen. Bij aankoop van een FILKA bundel via de SEVERIN online winkel, wordt de add-on automatisch toegevoegd aan de winkelwagen. Registratie is niet mogelijk voor FILKA bundels. Contante betaling is in geen geval mogelijk. Het promotionele apparaat moet worden geregistreerd op de promotionele website severin.com/promotions, met vermelding van de volledige naam, een afleveradres in Nederland, een e-mailadres plus het uploaden van de kassabon (bij aankoop van een promotioneel apparaat in een stationaire winkel) of de orderbevestiging en factuur (bij aankoop van het promotionele apparaat in een online winkel), een foto van het typeplaatje dat aan het promotionele apparaat is bevestigd (een foto van het plaatje dat aan de doos is bevestigd is niet voldoende). Deze registratie moet uiterlijk op 30/06/2024 voltooid zijn (uiterste datum) – latere registraties worden niet in aanmerking genomen en geven geen recht op de add-on. Het is niet mogelijk om de voor registratie vereiste informatie op een latere datum in te dienen. Als aan alle voorwaarden voor toekenning van de add-on is voldaan, wordt de add-on over het algemeen binnen 70 werkdagen na registratie van het promotieapparaat verzonden. Alleen particuliere eindklanten van 18 jaar en ouder die tijdens de actieperiode een nieuw promotieapparaat hebben gekocht bij een winkelier in Nederland, komen in aanmerking voor deelname. Groot- en detailhandelaren komen niet in aanmerking voor deelname. Particuliere verkopen/aankopen en verkopen/aankopen via online veilingen (bijv. eBay) en verkopen/aankopen van gebruikte apparaten zijn ook uitgesloten. Aankopen via een marktplaats (bijv. eBay) zijn ook uitgesloten. De promotie is alleen van toepassing op apparaten die op voorraad of direct beschikbaar zijn. Alle claims vervallen in het geval van een retourzending. Elk huishouden kan alleen deelnemen aan de promotie voor privégebruik en met maximaal twee promotionele apparaten. Deelname aan de actie is slechts één keer mogelijk per actieapparaat. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties, vouchers, coupons, vergoedingen, bonussen, kortingsacties, Amazon Prime Day-aanbiedingen, Black Friday-aanbiedingen of bedrijfsvoordelen. SEVERIN heeft het recht om deelnemers van de actie uit te sluiten die deze deelnamevoorwaarden overtreden of niet naleven; valse, misleidende of frauduleuze informatie verstrekken; oneerlijke middelen gebruiken en/of vaker dan toegestaan deelnemen of proberen deel te nemen aan de actie. Als er een reden voor uitsluiting is, heeft SEVERIN het recht om – ook achteraf – de add-on terug te vorderen. Deelnemers die onvolledige informatie registreren en/of onvolledige bonnen inleveren, worden per e-mail op de hoogte gesteld en verzocht om de ontbrekende informatie of de volledige bonnen binnen zeven dagen aan te leveren. Als een klant niet binnen zeven dagen aan dit verzoek voldoet of opnieuw onvolledige ontvangstbewijzen stuurt, wordt de bonus definitief geweigerd. De volledige registratie moet binnen de uitsluitingstermijn plaatsvinden. SEVERIN behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen en in te zien, alle inschrijvingen en inzendingen te controleren op naleving van deze deelnamevoorwaarden en eventueel ontbrekende bewijzen op te vragen. SEVERIN heeft het recht de actie voortijdig te beëindigen of de deelnamevoorwaarden te wijzigen. Dit geldt met name in geval van overmacht en als een goede uitvoering van de actie om technische en/of juridische redenen niet kan worden gegarandeerd of als de voorraad of het budget is uitgeput. SEVERIN behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen, met name als de inhoud van de actie (zoals actiemodellen of bonussen) wordt gewijzigd. In geval van een wijziging wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld; de klant krijgt een redelijke termijn om bezwaar te maken tegen de nieuwe deelnamevoorwaarden. De gewijzigde deelnamevoorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd als de klant niet binnen de gestelde termijn bezwaar maakt. De klant kan zijn toestemming niet zonder opgave van redenen weigeren. De klant heeft het recht om zich op elk moment terug te trekken uit deelname aan de promotie door een e-mail te sturen naar service@severin.de en daarmee af te zien van ontvangst van de add-on. Door de add-on te ontvangen of het promotieapparaat te registreren, gaat de klant akkoord met deze deelnamevoorwaarden. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De actie wordt georganiseerd door SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern, Duitsland. Verder gelden de algemene voorwaarden van SEVERIN Elektrogeräte GmbH, die u hier kunt vinden: https://severin.com/nl-nl/algemene-voorwaarden-voor-de-webshop/.

Privacybeleid van de actie “Add-On FILKA Dark Inox + 1 KG premium gebrande koffie”

Als je deelneemt aan deze actie, verwerken we de gegevens en informatie die je in het registratieformulier invult. Hieronder vallen de gegevens die nodig zijn voor deelname, zoals voornaam, achternaam, adres en e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor het afhandelen van de actie. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar service@severin.de. Wij wijzen erop dat in geval van bezwaar verdere deelname aan de actie uitgesloten is. De verwerkte gegevens worden na afloop van de campagne verwijderd. Als een deelnemer bij zijn registratie toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van informatie over producten en diensten van SEVERIN Elektrogeräte GmbH, worden de gegevens en informatie waarop deze toestemming betrekking heeft, verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u ook in onze informatie over gegevensbescherming op https://severin.com/nl-nl/privacybeleid/. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van ons als de verwerkingsverantwoordelijke Recht op toegang, recht op rectificatie, recht op beperking van de verwerking, recht op wissing, recht op informatie, recht op gegevensportabiliteit, recht op bezwaar, recht op intrekking van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving en recht op het indienen van een klacht.